Home » Травнишка хроника by Ivo Andrić
Травнишка хроника Ivo Andrić

Травнишка хроника

Ivo Andrić

Published
ISBN : 9789549655537
Paperback
508 pages
Enter answer

 About the Book 

...Пo какво моята мисъл, която е и добра, и прави, има по-малка стойност от също токова мисъл, която се ражда в Рим или в Париж? Затова ли, че се е родила в тази котловина, която се нарича Травник? Възможно ли е тази мисъл изобщо да не се отбележи,More...Пo какво моята мисъл, която е и добра, и прави, има по-малка стойност от също токова мисъл, която се ражда в Рим или в Париж? Затова ли, че се е родила в тази котловина, която се нарича Травник? Възможно ли е тази мисъл изобщо да не се отбележи, да не се запише някъде? Не, не. Въпреки привидната разпокъсаност и безредие всичко е свързано и хармонично. Не се губи нито една човешка мисъл, нито едно усилие на духа. Всички сме на прав път и ще се изненадаме, когато се срещнем. А ще се срещнем и разберем всички, където и да вървим сега и колкото и да се лутаме. Това ще бъде най-радостното виждане, славна и спасителна изненада.Въпреки че е наречен „хроника, романът „Травнишка хроника, с подзаглавие „Консулските времена, е много повече модерна романово-психологическа творба. И този Андричев роман е повече роман на „мястото, отколкото роман на „времето. Той дори представя победата на „мястото над историческото време, победа на босненската ориенталска аисторичност над европейския историзъм, победа на ориенталската застиналост в безвремието над европейския исторически прогресизъм.